INSTANT BRANDING

Få styr på virksomhedens identitetsmarkører og relevante touchpoints gennem grundig research og strategioplæg.

IDENTITETSMARKØRER er visuelle, verbale eller handlingsmæssige. Hvad får jeres virksomhed til at skille sig ud (på den rigtige måde)? Hvad skal vi have med i enhver kontakt med vores marked? Hvad vil vi genkendes på, og hvilket image vil vi gerne opbygge i vores kunders bevidsthed?

TOUCHPOINTS er alle de berøringsflader, virksomheden har med sit publikum. Bruges kommunikationsmusklerne på de rigtige flader? Har identitetsmarkørerne tilstede i alle kontakter?

RESEARCH – virksomheder er lige så forskellige som mennesker, og jeg bruger ikke en one-size-fits-all skabelon – hverken til research eller færdig strategi. Research tilrettelægges efter en vurdering af, hvad der er mest relevant i forhold til virksomhedens størrelse, alder, hvilket marked den opererer i etcetera. Samt naturligvis budget og ambitioner.

Det er altid værdifuldt at få belyst en virksomhed fra flere forskellige sider – som et minimum indefra og udefra. Ligeledes giver analyse af markante konkurrenter en god ide om den bedst mulige positionering.

A CHALLENGING THING

One of the problems of topics like brand management is that it is the kind of thing where you get your short article in one of those management magazines about, you know, how to be a better brand manager, six steps to success, bang-bang-bang. You are trying to open it up more, but at the same time you are not losing sight of the fact that it is a practical and it is a challenging thing..

CBS forskningsdekan og professor Alan Irwin (citeret i Heding, Knudtzen og Bjerre 2009).